Huisregels

Binnen het gebied waar het Brueghel Evenement wordt gehouden, globaal gelegen tussen een deel van de Gronausestraat, Bernhard Leurinkstraat, Brinkstraat en de Langenkamp kan om legitimatie worden gevraagd. Er is geen legitimatie controle aan het rand van het evenement. Wel dienen gasten deze op verzoek te tonen.

Drank NIX18
Er wordt geen alcohol geschonken aan mensen onder de 18 jaar. Jongeren van 18 tot en met 25 jaar moeten een polsbandje dragen om alcohol te kunnen kopen en te drinken. Deze polsbandjes worden verstrekt bij de muntverkoop. Het is verboden eigen drank en glaswerk mee te brengen naar het festival. Deze zullen door de organisatie of beveiliging in beslag worden genomen. Bij overtredingen waarvoor de organisatie een boete wordt opgelegd, zullen deze worden verhaald op de overtreder. Wanneer de beveiliging constateert dat een persoon teveel gedronken heeft zal deze persoon de toegang ontzegt worden.

Munten
Consumpties op het evenementen terrein dienen te worden betaald met munten, verkrijgbaar bij centrale verkooppunten.

Foto- en filmopnamen

Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie hiervoor en ook om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.

In en uitgang ( toegangswegen)
Het is verboden om de doorgang bij ingang, uitgang en de nooduitgangen te belemmeren

Hinderlijk gedrag
Hinderlijk gedrag door overmatig drankgebruik of anderszins (ter beoordeling van de beveiliging) en/of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot verwijdering van het festival.
Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.

Drugs, wapens en andere zaken
Personen in bezit en/of onder invloed van drugs zullen de toegang tot het evenement worden geweigerd. Binnen en buiten het evenement is het verboden om drugs te gebruiken en/of te dealen.
Bij constatering zal de politie worden gewaarschuwd. Op de locatie is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drugs van toepassing.
Personen in het bezit van een wapen of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, zullen van het evenemententerrein worden verwijdert. Bij constatering zal de politie worden gewaarschuwd.

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenement: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
Voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden gebruikt, kunnen in beslag worden genomen, zulks ter beoordeling van de beveiliging.

Toiletten
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan. Wildplassen is verboden.

Aansprakelijkheid
Stichting Bruegheliaans Festijn, organisator en hoofdvergunninghouder van dit evenement, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers of hun bezittingen. Het betreden van het festival en de deelname aan activiteiten is op eigen risico.
Ontzeggingen

Constatering van overtreding van een van deze artikelen kan voor de overtreder een ontzegging voor het betreden van het evenement voor de rest van het evenement betekenen.

Overige bepalingen
In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.