Aanvullende voorwaarden Brueghelstoet

Deze Aanvullende Voorwaarden Brueghelstoet tot deelneming aan het Bruegheliaans Festijn Losser 2018, hierna te noemen de Aanvullende Voorwaarden Brueghelstoet, zijn van toepassing op iedereen die actief, dan wel passief op of rond het festijn activiteiten ontplooit, hierna te noemen ´deelnemer´. Naast deze Aanvullende Voorwaarden Brueghelstoet 2018 zijn de Algemene Voorwaarden 2018 van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn een onlosmakelijk deel van deze Aanvullende Voorwaarden Brueghelstoet. Het Bruegheliaans Festijn wordt georganiseerd door de stichting Bruegheliaans Festijn, postbus 13, 7580 AA Losser, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41028951, verder aangeduid als ´de stichting´, welke tevens vergunninghouder is.

Het is de deelnemer niet toegestaan:
Deel te nemen met een motorvoertuig of ander motorisch aangedreven apparatuur.

De deelnemer is gehouden:
Het aanmeldingsformulier volledig en tijdig in te leveren bij de stichting. Het verdient aanbeveling om bij de stichting te informeren of een voorstelling in principe voor deelname in aanmerking zou kunnen komen.
Mee te werken aan een schouw van de voorstelling door de stichting, meerdere dagen voordat de Brueghelstoet begint. Op basis van de schouw bepaald de stichting of een voorstelling wel of niet aan de Brueghelstoet mag deelnemen.
Om op zondag 2 september 2018, om 12:30 uur op de startlocatie aan de Scholtinkstraat in Losser, volledig en startklaar aanwezig te zijn.
De voorstelling van ten minste dezelfde kwaliteit te laten zijn als bij de schouw. Dat wil zeggen, ten minste het zelfde aantal deelnemers, dezelfde kwaliteit van de kostuums, rekwisieten en grime, dezelfde uitbeelding of uitvoering en hetzelfde enthousiasme. Wanneer voor aanvang of tijdens de Brueghelstoet door of namens de stichting wordt vastgesteld dat dit niet zo is, kan de deelnemer alsnog van verdere deelname worden uitgesloten, zonder dat door de deelnemer enige aanspraak op vergoeding of uitkering van het startgeld kan worden uitgeoefend.
Voor, tijdens en na de Brueghelstoet de aanwijzingen van de stichting, de verkeersregelaars, of de begeleiders van de Brueghelstoet, strikt en direct op te volgen.
Al het mogelijke te doen en te laten om de eigen voorstelling in de Brueghelstoet en die van de andere deelnemers zo authentiek mogelijk en ongestoord te laten verlopen.

Overige bepalingen:
Indien de deelnemer niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden of de Aanvullende Voorwaarden Brueghelstoet, kan een deel van het startgeld worden ingehouden.
Indien de deelnemer de Algemene Voorwaarden of de Aanvullende Voorwaarden Brueghelstoet in ernstige mate schendt, is de stichting bevoegd de deelnemer per direct van deelname uit te sluiten en ter plaatse uit de Brueghelstoet te halen, zonder dat door de deelnemer enige aanspraak op vergoeding of uitkering van het startgeld kan worden uitgeoefend.
Wanneer er met de stichting over vergoedingen gesproken wordt, is dat altijd op basis van uitkoop en inclusief alle af te dragen lasten en belastingen, waaronder de dan geldende BTW. Indien van toepassing, zorgt de deelnemer zelf voor de juiste afdrachten.

AANVULLENDE VOORWAARDEN BRUEGHELSTOET TOT DEELNEMING aan het Bruegheliaans Festijn Losser 2018