Huisregels

1. Huisregels in het dorp

Drank NIX18 
Er wordt geen alcohol geschonken aan mensen onder de 18 jaar. Jongeren van 18 tot en met 25 worden aan de bar gecheckt op leeftijd, doormiddel van het vragen naar ID-kaart. Het is verboden eigen drank en glaswerk mee te brengen naar het festival. Deze zullen door de organisatie of beveiliging in beslag worden genomen. 

Bij overtredingen waarvoor de organisatie een boete wordt opgelegd, zullen deze worden verhaald op de overtreder. Wanneer de beveiliging constateert dat een persoon te veel gedronken heeft zal deze persoon de toegang ontzegd worden. 

In en uitgang (toegangswegen) 
Het is verboden om de doorgang bij ingang, uitgang en de nooduitgangen te belemmeren.

Hinderlijk gedrag 
Hinderlijk gedrag door overmatig drankgebruik of anderszins (ter beoordeling van de beveiliging) en/of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot verwijdering van het festival. 

Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden. 

Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd. 

Drugs, wapens en andere zaken 
Personen in bezit en/of onder invloed van drugs zullen de toegang tot het evenement worden geweigerd. Binnen en buiten het evenement is het verboden om drugs te gebruiken en/of te dealen. Bij constatering zal de politie worden gewaarschuwd. Op de locatie is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drugs van toepassing.  

Personen in het bezit van een wapen of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, zullen van het evenemententerrein worden verwijderd. Bij constatering zal de politie worden gewaarschuwd. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenement: 

Alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen. 

Voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden gebruikt, kunnen in beslag worden genomen, zulks ter beoordeling van de beveiliging. 

Toiletten 
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan. Wildplassen is verboden. 

Aansprakelijkheid 
Stichting Bruegheliaans Festijn, organisator en hoofdvergunninghouder van dit evenement, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers of hun bezittingen. Het betreden van het festival en de deelname aan activiteiten is op eigen risico. 

Ontzeggingen 
Constatering van overtreding van een van deze artikelen kan voor de overtreder een ontzegging voor het betreden van het evenement voor de rest van het evenement betekenen. 

Overige bepalingen 
In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. 

Aanstootgevende kleding 
Stichting Bruegheliaans festijn houdt zich het recht voor om mensen te laten verwijderen die aanstootgevende kleding dragen. 

Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld: Clubkleding of kleuren, kleding met racistische teksten en andere agressie opwekkende kleding. 

2. Huisregels Oale Toarn Festial 

In deze huisregels zijn de punten verwerkt waar de veiligheidsmedewerkers op dienen te letten. De huisregels worden kenbaar gemaakt door hekwerkbanners bij de ingang. De volgende huisregels worden gehanteerd:   

 • All-In Events B.V. behoudt zich het recht om iemand te allen tijde de toegang tot het evenement te ontzeggen.  
 • All-In Events B.V. behoudt zicht het recht om het evenementbeleid te allen tijde aan te passen.  
 • All-In Events B.V. behoudt zich het recht om bezoekers op het festivalterrein te registreren op zowel beeld- als geluidsdragers. Deze opnames kunnen door de organisatie gebruikt worden, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of andere zaken) verschuldigd is aan de desbetreffende bezoeker.  
 • Bezoekers van het evenement dienen akkoord te gaan met een fouillering bij de ingang, indien verzocht.  
 • Bij ontzegging van de toegang tot het festivalterrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op de restitutie van gelden.  
 • Consumptie munten zijn alleen geldig tijdens het Onder de Oale Toarn Festival 2023.  
 • Voor het Onder de Oale Toarn Festival geldt een minimumleeftijd van 16+.   
 • Voor de Teenage Festival geldt de leeftijd van 12 t/m 16 jaar.  
 • Onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht of geschonken. Bij twijfel over de leeftijd en het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs zal er geen alcohol worden geschonken.  
 • Het is verboden om als 18+er alcoholische dranken door te geven aan personen onder 18 jaar.  
 • Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs.  
 • Gebruik van garderobe is op eigen verantwoordelijkheid. Organisatie en derden zijn niet aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.  
 • Wapens zijn ten strengste verboden.  
 • Drugs is ten strengste verboden. Dit geldt zowel voor eigen gebruik als verkoop. Personen die in bezit zijn van drugs zullen per direct worden overgedragen aan de politie.  
 • Het in bezit zijn en gebruik van lachgas is ten strengste verboden.  
 • Voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden zullen in beslag worden genomen.  
 • Het is verboden om eigen consumpties het terrein op mee te nemen.   
 • Het is verboden om commerciële activiteiten uit te oefenen op en rondom het festivalterrein.  
 • Het bezoeken van het evenement is volledig voor eigen risico.  
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of lichamelijke gesteldheid van bezoekers.  
 • Op en rondom het festivalterrein wordt gecontroleerd op ongeregeldheden. Personen die zich op welke manier dan ook misdragen zullen onmiddellijk van het festivalterrein worden verwijderd.  
 • Het is verboden om (semi)professionele fotoapparatuur mee te nemen naar dit evenement, tenzij anders overeengekomen middels een toegewezen persaccreditatie. Een gewone digitale camera is wel toegestaan.  
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaak door of het aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.  
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelopen gehoorschade.  
 • Het gooien van dranken en/of voorwerpen op artiesten en/of apparatuur is niet toegestaan. De eventuele schade die hierdoor veroorzaakt wordt, zal worden verhaald op de schadeveroorzaker.